Moderné finančné služby.

Účtovníctvo a dane

Poskytovanie komplexného vedenia účtovníctva externou spoločnosťou považujeme za moderný spôsob riadenia vašej firmy. Medzi hlavné výhody radíme najmä úsporu času a nákladov, ako aj zjednodušenie organizačnej štruktúry a personálneho riadenia.

Personálna agenda

Ponúkame vedenie personálnej a mzdovej agendy našimi profesionálnymi odborníkmi. Pravidelné absolvovanie školení potrebných na výklad zákonov z pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej oblasti je u nás štandardom.

Financovanie

Zabezpečenie zdĺhavých, ale potrebných úkonov a komunikáciu s finančným partnerom pri vypĺňaní žiadostí o úver, či iné formy financovania považujeme za výzvu. So vzájomnou dôverou sa o nevyhnutné záležitosti radi postaráme.

Kontaktujte nás

Sídlo a prevádzka spoločnosti

AC&T Management

Hodžova 13
010 01 Žilina
IČO: 45 473 013
IČ DPH: SK 2022995018
office@actm.sk

Kontakt

Michal Polóni ml.

Riaditeľ
00421 903 482 555
poloni@actm.sk